تمديد مهلت انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي(3 - بهمن - 1395)
اعلام نتایج اولیه دوره های دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون 1396 دانشگاه آزاد اسلامی نتایج اولیه دوره های دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون 1396دانشگاه آزاد اسلامی...

اعلام نتایج اولیه دوره های دکتری  تخصصی با آزمون  و بدون آزمون  1396 دانشگاه آزاد اسلامی
نتایج اولیه دوره های دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون 1396دانشگاه آزاد اسلامی امروز اعلام خواهد شد .
نتایج اولیه دوره های دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت 10 امروز سه شنبه 30 خرداد  اعلام خواهد شد. داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.com  از وضعیت خود مطلع شوند.
اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش در ارتباط با نحوه اعلام نتایج دوره دکتری تخصصی و چگونگی و زمان مصاحبه داوطلبان دعوت شده به این مرحله از طریق سامانه مذکور در دسترس داوطلبان قرار داده شده است .

                                                                                            روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی