مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی  

آغاز ثبت نام آزمون EPT آبان ماه دانشگاه آزاد اسلامی
1397/7/27

ثبت نام آزمون EPT آبان ماه دانشگاه آزاد اسلامی از امروز 27 مهر آغاز و تا 2/8/97 ماه ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب

اعلام نتایج دوره بدون آزمون دکتری تخصصی(استعدادهای درخشان) سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی
1397/7/15

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتایج دوره بدون آزمون دکتری تخصصی (استعدادهای درخشان) سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ادامه مطلب

اعلام نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد( ویژه استعدادهای درخشان) سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی
1397/7/15

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد ( ویژه استعدادهای درخشان) سال 97 دانشگاه آزاداسلامی خبر داد.

ادامه مطلب

تمدید ثبت نام مجدد دوره های کارشناسی و کاردانی(( پیوسته و ناپیوسته )) پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
1397/7/14

با توجه به درخواست های مکرر داوطلبان در خصوص ثبت نام دوره های کارشناسی و کاردانی(( پیوسته و ناپیوسته )) پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، این ثبت نام تا یکشنبه 15 مهر ساعت 24 تمدید شد.

ادامه مطلب

ثبت نام مجدد دوره های کارشناسی و کاردانی(( پیوسته و ناپیوسته )) پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
1397/7/9

با توجه به درخواست های مکرر داوطلبان در خصوص ثبت نام دوره های کارشناسی و کاردانی(( پیوسته و ناپیوسته )) پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، ثبت نام مجدد از یکشنبه 8 مهر آغاز شد و تا ساعت 24 پنج شنبه 12مهر ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب

آخرین فرصت ثبت نام دوره بدون آزمون استعدادهای درخشان (پزشکی )کارشناسی ارشد سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی
1397/7/9

به اطلاع متقاضیان ثبت نام بدون آزمون استعداد های درخشان (پزشکی)کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی می رساند امروز دوشنبه 9 مهر آخرین فرصت ثبت نام این دوره می باشد.

ادامه مطلب

آغاز ثبت نام آزمون EPT مهر ماه دانشگاه آزاد اسلامی
1397/7/7

ثبت نام آزمون EPT مهر ماه دانشگاه آزاد اسلامی از امروز7 مهر آغاز و تا ساعت 24 پنج شنبه 12 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب

اعلام نتایج دوره کارشناسی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی
1397/7/5

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتایج دوره کارشناسی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی خبرداد.

ادامه مطلب

اعلام نتایج دوره کاردانی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی
1397/7/5

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتایج دوره کاردانی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی خبرداد.

ادامه مطلب

اعلام نتایج دوره کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی
1397/7/3

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتایج دوره کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی خبرداد.

ادامه مطلب

اعلام نتایج دوره کاردانی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی
1397/7/2

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتایج دوره کاردانی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی خبرداد.

ادامه مطلب

نتایج انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 1397دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
1397/6/27

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتایج انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 1397 دانشگاه آزاد اسلامی خبرداد.

ادامه مطلب

نتایج انتخاب رشته متقاضیان دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در آزمون سراسری اعلام شد
1397/6/25

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتایج انتخاب رشته در آزمون سراسری سال 1397 این دانشگاه خبر داد.

ادامه مطلب

شنبه 24 شهریور ،آخرین فرصت ثبت نام دوره های کارشناسی و کاردانی (پیوسته و ناپیوسته ) پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
1397/6/23

داوطلبان دوره های کارشناسی و کاردانی(( پیوسته و ناپیوسته )) پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی می توانند نسبت به ثبت نام ، ویرایش رشته/ محلها یا اضافه نمودن سایر گروههای آزمایشی اقدام نمایند.

ادامه مطلب